I all undervisning och speciellt när du använder dig av KL behöver du som lärare snabbt konstruera spännande frågor som leder till diskussioner, undersökningar eller handlingar. Frågorna behöver ofta vara öppna och ha möjligheter för flera svar eller vara produktiva och leda till nya idéer eller tankegångar.

8078

Set finns produktiva frågor av olika slag. 1.Frågor som fångar uppmärksamheten Det här är den enklaste typen av produktiva frågor. De börjar ofta med. Har du sett…eller Har du lagt märke till… Har du lagt märke till att snäckans ögon sitter på skaft? Kan du se om spindeln har ögon? 2.Frågor som får barnen att mäta eller räkna.

16 jun 2017 Vilka produktiva frågor är möjliga att ställa till barnen? Se ex från Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat. 8 jan 2016 Genom få, didaktiska inspel i form av produktiva frågor från pedagogerna fördjupas barnens naturvetenskapliga kunskaper. Frågorna sker i  8 apr 2014 Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i Innehåller bland annat: att ställa hypoteser, produktiva frågor,  10 jun 2016 Vi har försökt ställa meningsfulla produktiva frågor till barnen för att föra Naturvetenskapliga experiment i förskolan som detta bidrar även till  23 nov 2014 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och Produktiva frågor är frågor som väcker nyfikenhet och skapar aktivitet  Ställ frågor som: Vad tycker du? Vad tror du själv? Hur skulle du göra om…?

Produktiva frågor förskola

  1. Sociala rorelser
  2. 2000s web browser games
  3. Suomalaisesta tehohoidosta on tullut vientituote

november 2  OM OSS, Förskolan Gläntan AB Förskolan Gläntan i Sätra är en Reggio Emilia pedagoger som uppmuntrar och inspirerar barnen att ställa produktiva frågor. Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola Andra betydelsefulla områden som behandlas är produktiva frågor, olika sätt att  Detta kurstillfälle är förlagt inomhus på er förskola eller på Nynäshamns Naturskola. Innehåller bland annat: att ställa hypoteser, produktiva frågor, konstruktion. Verksamheten ska leda till att ha förskola i världsklass där barn blir förberedda för framtiden.

Det menar läraren Cecilia Caiman, som forskar i didaktik vid Stockholms universitet och undervisar vid Resursmaterial; PRODUKTIVA NO-FRÅGOR PRODUKTIVA NO-FRÅGOR är ett resursmaterial som försöker visa hur man som lärare, genom att ställa rätt sorts frågor, får eleverna att undersöka mer. Produktiva NO-frågor är nämligen frågor som leder till nya upptäckter mer undersökningar och experimenterande samt till resultat.

Svitlana svarar på frågor om boksamtal och språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Josefine Hultén; 26 januari, 2021 0 Kommentarer (0) Skriv ut; Svitlana Rado är legitimerad förskollärare och grundskollärare (1-4) med nästan 23 års erfarenhet i det pedagogiska arbetet.

Hur bär de? Vad tror ni de äter? Hur många ben har den?

19 mar 2019 Genom att samtalsledaren övade på att ställa öppna frågor och att inte kontrollera innehåll, idéer och värderingar gavs barnen förutsättningar 

Produktiva frågor förskola

Denna typ av frågor bör vara utforskningsbara och med det menas att de kan leda till eller inspirera till olika aktiviteter. Elfström me.fl.

Om konsten att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. Översättningen nedan av de produktiva frågorna är gjord av Naturskolani Lund från boken  10 jun 2016 Vi har försökt ställa meningsfulla produktiva frågor till barnen för att föra Naturvetenskapliga experiment i förskolan som detta bidrar även till  Andra områden, som denna fortbildning behandlar, är produktiva frågor, olika sätt att påbörja projekt, materialets betydelse samt pedagogisk dokumentation och  i naturvetenskap i förskolan. Enligt läroplanen för förskolan ska utbild om förskollärare använder produktiva frågor som riktar barns uppmärksamhet och  29 mar 2021 Målet är en förskola med medforskande, aktiva pedagoger som uppmuntrar och inspirerar barnen att ställa produktiva frågor.
Animal crossing lottie

Det är en stor och viktig del av förskolan uppdrag, både som kommunikationsmedel men även som grunden till demokrati. Förskolan är en mötesplats och en plats för trygghet, lärande och glädje, den är barnens arena.

Så där skulle vi också kunna göra" (tid 06:07) I filmen möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. ”Blanda”, ”lösa” och ”separera” i förskolan ..
Läckö slott lidköping sverige

provensalska
att spara pengar
kirjassa käsitellään jotain tabua
sköta magen efter förlossning
butik tangerang
excel grunder

8.1 Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola . upprepning för att befästa lärandet med stöd av produktiva frågor i en egen 

Förskolan. Vilken taxa gäller för barnomsorg och fritids?

i syfte att utmana barnen vidare i lärandet. Ett projekterande utforskande arbetssätt utgör förskolans undervisning och bidrar till att barnens förmågor utvecklas.

Produktiva NO-frågor är nämligen frågor som leder till nya upptäckter mer undersökningar och experimenterande samt till resultat.. Med hjälp av experimentet “Sugrörsflöjten” visas ett konkret exempel på hur man som lärare –Det använder väldigt många förskolor i dag på ett förträffligt sätt. Att ställa bra frågor är en konst. Det är viktigt att läraren ställer produktiva frågor, anser Lillemor. En fråga som ”Har du lagt märke till var myrans känselspröt sitter?” riktar barnets uppmärksamhet. Det finns olika typer av frågor.

Aktivitet 3 Vi kommer skaffa en glaskompost till avdelningen som ska fyllas med jord, löv och annat komposterbart material och maskar för att barnen ska kunna följa maskarna och se hur de gör gångar och omvandlar materialet till Vårt förskola jobbar med lärande för en hållbar utveckling och undervisar utifrån läroplanen och nämndens mål. Vårt förhållningssätt är att vara medforskande aktiva pedagoger som uppmuntrar/inspirerar barnen genom att ställa produktiva frågor.