4 feb 2021 Om du är svensk medborgare, har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i EU, 

4802

EU/EES-medborgare i april 2017. Detta är en uppdaterad version och den ersätter den tidigare upplagan. Det är många myndigheter och organisationer som berörs av frågor som rör EU/EES-medborgare, framförallt dem som befinner sig i en utsatt situation. Socialstyrelsens vägledning vänder sig primärt till socialtjänsten

Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas uppehållsrätt. Uppehållsrätt kan man få om man är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Se hela listan på medarbetare.ki.se Här nedan listas relevanta lagar som exempelvis reglerar de verksamheter som kommer i kontakt med EU/EES-medborgare när de befinner sig i Sverige, däribland socialtjänst, polis och sjukvård. Varje lag följs av en kort beskrivning med länkar. Som EU-medborgare har du rätt att bo, jobba, studera, söka jobb eller leva som pensionär var du vill i EU. Du kan vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan att registrera dig där, men du kan behöva anmäla din närvaro . En EU/EES-medborgare som saknar tillstånd att vara i Sverige kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader för att medverka i en brottsutredning. Ansökan skickas in till Migrationsverket av förundersökningsledaren.

Uppehallstillstand eu medborgare

  1. Hur mycket manniskor bor i stockholm
  2. Assa eskilstuna lediga jobb
  3. Liber bedömningsstöd engelska
  4. Mtr tunnelbana utbildning
  5. Pia pettersson töreboda

personer med uppehållsrätt. Varje EU-medborgare har rätt att ta anställning i ett annat EU-land och i samband med det resa in i och vistas i det landet. En sådan arbetstagare behöver inte ha arbetstillstånd men har rätt till ett uppehållstillstånd som visar att han eller hon fått anställning och får vistas och arbeta i landet. Att Storbritannien lämnar EU påverkar inte mycket den ställning som du har i Sverige enligt det permanenta uppehållstillståndet (PUT). Dessutom finns det i princip inte mycket skillnad på att ha PUT och att vara svensk medborgare. Uppehållstillstånd för någon som inte är EU-medborgare Frågor om uppehållstillstånd regleras dels på nationell nivå ( utlänningslagen ), dels på EU-nivå ( rörlighetsdirektivet ). Rörlighetsdirektivet aktualiseras dock bara när en EU-medborgare har utnyttjat sin fria rörlighet, t ex genom att ha bott i två olika EU … EU/EES-medborgare i april 2017.

kopior på de sidor i ditt pass eller nationellt id-kort som visar ditt medborgarskap och giltighetstid. Du ska kopiera båda sidorna av id-kortet; kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta » Så ansöker du om uppehållstillstånd som EU-medborgare För nordiska medborgare » För nordiska medborgare med en familjemedlem från ett land utanför EU En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket enligt 3 a kap. 10 § UtlL.

Med uppehållsrätt avses här rätten för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar att under vissa villkor vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda.

Juli 2020 Was tun mit den unzähligen Migranten, die vor den Toren Europas ausharren? Darauf hat die EU noch immer keine klare Antwort. Quelle:  19 sep 2016 Tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett EU -medlemsland har inte automatiskt rätt att bosätta sig och arbeta  2 maj 2017 Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU- länder.

Se hela listan på medarbetare.ki.se

Uppehallstillstand eu medborgare

Om du ska vistas i Finland i över tre månader, måste du registrera din uppehållsrätt. Se vad du ska göra: Jag är en EU-medborgare Du som är medborgare i ett annat land än EU/EES eller Schweiz kan uppfylla villkoren för Ett sätt är om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. En EU/EES-medborgare som saknar tillstånd att vara i Sverige kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader för att medverka i en  har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier; är student vid en utländsk högskola och  Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Du kan fritt vistas och arbeta i Finland  Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas uppehållsrätt.

2. EU-medborgare Om du är medborgare i ett EU-land behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Om du bor i Finland över tre månader, måste du registrera din uppehållsrätt. EU/EES-medborgare i april 2017. Detta är en uppdaterad version och den ersätter den tidigare upplagan. Det är många myndigheter och organisationer som berörs av frågor som rör EU/EES-medborgare, framförallt dem som befinner sig i en utsatt situation. Socialstyrelsens vägledning vänder sig primärt till socialtjänsten Med uppehållsrätt avses här rätten för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar att under vissa villkor vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd.
Skolmat i sverige

Som medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz omfattas du inte av den fria rörligheten som gör att man kan arbeta i alla dessa länder utan arbetstillstånd. Du som är tredjelandsmedborgare och har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i ett av länderna omfattas inte heller av den fria rörligheten utan tillståndet gäller endast i det land det är utfärdat. Om du är en EU-medborgare behöver du inget uppehållstillstånd till Finland. Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du inget uppehållstillstånd. Om du ska vistas i Finland i över tre månader, måste du registrera din uppehållsrätt.

Som EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt. Som EU-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd.
Lunch ladan tingsryd

seborroiskt eksem haravfall
polsk byggarbetare
när kan man tidigast göra graviditetstest efter ivf
nacka bygg
make up genius

7 okt. 2015 — EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer . EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få status som varaktigt bosatt 

Se hela listan på medarbetare.ki.se Här nedan listas relevanta lagar som exempelvis reglerar de verksamheter som kommer i kontakt med EU/EES-medborgare när de befinner sig i Sverige, däribland socialtjänst, polis och sjukvård. Varje lag följs av en kort beskrivning med länkar. Som EU-medborgare har du rätt att bo, jobba, studera, söka jobb eller leva som pensionär var du vill i EU. Du kan vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan att registrera dig där, men du kan behöva anmäla din närvaro . En EU/EES-medborgare som saknar tillstånd att vara i Sverige kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader för att medverka i en brottsutredning.

Om du är en tredjelandsmedborgare, det vill säga en medborgare i ett land utanför Europeiska unionen, som vistas på Europeiska unionens territorium, kan du få 

Det finns flera kriterier som måste vara uppfyllda för att  Du som är EU-medborgare men inte har uppehållsrätt kan ansöka om uppehållstillstånd om din familjemedlem är bosatt i Sverige och ni vill bo tillsammans här. 9 mars 2020 — Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-​land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om  17 nov. 2020 — Välj det som stämmer in på dig. Bakåt. Jag är EU-medborgare; Jag är medborgare i ett land utanför EU. Om du är en tredjelandsmedborgare, det vill säga en medborgare i ett land utanför Europeiska unionen, som vistas på Europeiska unionens territorium, kan du få  Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland, men du måste registrera​  Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Uppehållsstatus är en ny form av rätt att vistas i Sverige. Den här rätten omfattar enbart brittiska medborgare och nära familjemedlemmar till dem. Uppehållsstatusen gör det möjligt för dessa medborgare att fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige. Villkoren för att kunna få uppehållsstatus är att du EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige. EU/EES-medborgare är medborgare från ett land som är med i EU eller Norge, Island eller Lichenstein. Övriga varaktigt bosatta i annat EU land samt medborgare i Schweiz och kan börja studera eller arbeta direkt, men behöver ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader. Uppehållstillstånd+Försörjningsstöd (Eu Medborgare) Hej, jag undrar om man har rättighet om man kommer från inom EU och bor i Sverige, är medlem i AF och har uppehållstillstånd med anledning familjeanknytning (sambo) till mig.