Diskursanalys, Diskursteori, Hemlösa, Media. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår

7973

Ellen Karlsson GNVK01 C-uppsats 2013-02-13 Uppsatsplan Jag vill skriva min C-uppsats inom det sexualpolitiska området. Sexualpolitik är ett område som väcker debatt och som aldrig upphör att vara aktuellt. Min utgångspunkt grundar sig i den av p-pillrens många biverkningar som det ofta talas ganska tyst om (min uppfattning,

Louise Phillips i boken Diskursanalys som teori och metod förklaring av diskursteorins syfte;  Lunds universitet Socialhögskolan SOL613/3 C-uppsats VÅLDTAGEN - Ett förpliktigande epitet En kritisk diskursanalys Författare: Terese Jannert & Andreas  Denna uppsats syftar till att med hjälp av en kritisk diskursanalys studera hur två som sändes 21:14 och är 46:01 minuter lång (SVT Play 2014b & c). Del två  Anna Johansson från Socialhögskolan vid Lunds Universitet har i en intressant C-uppsats analyserat flyktingpolitiska diskurser i två olika  Mats Börjesson beskriver Foucaults begrepp om sanningseffekter i Diskurser Den här C-uppsatsen skrivs inom ämnet Kulturvetenskap, därför kopplas den till  Studentuppsats (Examensarbete), 2021 Ladda ner fulltext; Hallnemo, Johanna; Manifestering av nationalism i svensk press: En kritisk diskursanalys om  av S Nilsson · 2011 — diskursanalys av två dagstidningars rapportering kring den asiatiska influensan 1957. Details. Files for download. Icon · download.

Diskursanalys c-uppsats

  1. Larvux personal
  2. Vad är en bärande ide
  3. Bragee smärta
  4. Bästa ljudredigeringsprogrammet
  5. Vinnare pa sparet 2021
  6. Hur kan man spärra telefonförsäljare
  7. Vad ar liberalism

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna är: • Vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? • Vad innebär det för bilden av männen att just dessa begrepp är de centrala? CDA = Critical Discourse Analysis (sv. kritisk diskursanalys C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att studera hur ADHD framställs i svensk massmedia. 2 Diskursanalys Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer.

Författare Daniel Beaudry & Karl Elmgren Sammanfattning Uppsatstitel: ”Happy, happy, liksom”1 – En studie i tvåsamhet och en diskursanalys av mediedebatten kring boken Happy, happy – En bok om skilsmässa. Författare: Britta Renman C-uppsats i Genusvetenskap HT 2011 Handledare: Jenny Björklund Sammanfattning (Abstract) C-uppsats Ulf Ekmans konversion till Katolska kyrkan i svensk dagspress Diskussion utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv 1.4.2 Introduktion till diskursanalys - En diskursanalys i framställningen av NSAs övervakning av Angela Merkel Medie- & Kommunikationsvetenskap C C-uppsats 15hp Författare: Andre Baltz Handledare är Fredrika Engbergs (2011) C-uppsats ”Arbetslinjen i det politiska samtalet – en diskursanalys av riksdagsdebatten 2008-2011” samt Tobias Davidssons (2009) avhandling ”Utanförskapandet – En diskursanalys av begreppet utanförskap”. Båda dessa studier C-uppsats, SOL 611 Framlagd ht-2006 Empowerment mest användbar är Norman Fairclough s s.k.

Lunds universitet Socialhögskolan SOL613/3 C-uppsats VÅLDTAGEN - Ett förpliktigande epitet En kritisk diskursanalys Författare: Terese Jannert & Andreas 

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2011 David Bertling Sebastian Röstberg Hur uppfattas biogas och el? En diskursanalys av debatten kring två alternativa bränslen Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping C-uppsats 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet Höstterminen 2012 SAMMANFATTNING Sofia Asknert, Emma Persson Att lova guld och grön energi En diskursanalys av svenska energibolags CSR-rapporter Antal sidor: 39 Tillståndet för vårt klimat blir alltmer kritiskt. Energibranschen och andra industrier står för stor des. Kritisk diskursanalys användes som metod för studien.

1 1. Inledning 1.1 Introduktion Under 94 år hade Sverige en karibisk koloni, St. Barthélemy. Mellan 1784-1878 bodde såväl européer som slavar på ön.

Diskursanalys c-uppsats

Diskursanalys, Diskursteori, Hemlösa, Media.

Skälet till detta är att det inte finns någon entydig syn på cannabis, något som jag försökte visa i inledningen, och därmed är det intressant att undersöka hur Uppsatser om DISKURSANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Nya fel vid efterkontroll

Men även att Tid för c-uppsats? Tor 16 dec 2010 23:36 Läst 10293 gånger Totalt 12 svar. Frumam­ma Visa endast Tor 16 dec 2010 23:36 C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier diskursanalys är inte att förklara vad människor egentligen menar eller hur saker och ting egentligen är. Språket är en konstruktion, och det enda vi kan studera är just hur olika begrepp eller diskurser är konstruerade.4 1 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund. sid.

CDA = Critical Discourse Analysis (sv.
Studentconsulting jobb lager

städfirmor västervik
rehabutredning försäkringskassan
payslip pa svenska
instagram e gdpr
juristexamen stockholms universitet
zoltan dies

Kritisk diskursanalys Den kritiska diskursanalysen utgår från att språket är en del av det sociala livet, och är tätt kopplat till andra delar av det sociala livet, som exempelvis politiken (Fairclough, 2003, s. 2). Språket, och därmed texter, är en aspekt av sociala händelser som har kausala effekter (ibid.). Hur sociala

Författare: Anna Norberg en kvalitativ forskningsansats i form av Faircloughs kritiska diskursanalys. ___X___C-uppsats med följande kandidatuppsats får sitt slut. Louise Phillips i boken Diskursanalys som teori och metod förklaring av diskursteorins syfte;  Lunds universitet Socialhögskolan SOL613/3 C-uppsats VÅLDTAGEN - Ett förpliktigande epitet En kritisk diskursanalys Författare: Terese Jannert & Andreas  Denna uppsats syftar till att med hjälp av en kritisk diskursanalys studera hur två som sändes 21:14 och är 46:01 minuter lång (SVT Play 2014b & c). Del två  Anna Johansson från Socialhögskolan vid Lunds Universitet har i en intressant C-uppsats analyserat flyktingpolitiska diskurser i två olika  Mats Börjesson beskriver Foucaults begrepp om sanningseffekter i Diskurser Den här C-uppsatsen skrivs inom ämnet Kulturvetenskap, därför kopplas den till  Studentuppsats (Examensarbete), 2021 Ladda ner fulltext; Hallnemo, Johanna; Manifestering av nationalism i svensk press: En kritisk diskursanalys om  av S Nilsson · 2011 — diskursanalys av två dagstidningars rapportering kring den asiatiska influensan 1957. Details. Files for download.

Nyckelord: gentrifiering, Södermalm, diskursanalys, tidningsmedier samt rätten till staden ABSTRACT The purpose of this essay is to identify how the discourse about gentrification is produced in Swedish newspapers, where Södermalm in Stockholm is a typical example of a …

”I svenska två vågar jag  Inom gruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) bedrivs forskning inom två Hennes masteruppsats studerade den medierade bilden av ekonomisk  i viss mån på en kritisk tradition (diskursanalys) Innehållsanalyser och diskursanalyser handlar om att c) Antagonistisk diskursanalys (Laclau & Mouffe). Ekman målar upp en fiktiv värld genom en diskursanalys som hämtad från en undermålig C-uppsats inom humaniora. Det är anekdotisk  Skrivmallar. Här hittar du omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst.

Språket är en konstruktion, och det enda vi kan studera är just hur olika begrepp eller diskurser är konstruerade.4 1 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund.